Handvest Nieuw Leiderschap

De Young Bilderberg Conferentie pleit voor nieuw leiderschap. Leiderschap waarin waarden verankerd zijn op het gebied van duurzaamheid, moraliteit en diversiteit. Referentiekader is het door een aantal Young Captains opgestelde Handvest Nieuw Leiderschap. Het bestaat uit een aantal aanbevelingen en een op literatuuronderzoek en interviews gebaseerde onderbouwing daarvan. Elk jaar staat een thema uit het Handvest centraal.

Uit het voorwoord bij het Handvest: "Wat we hebben geformuleerd staat niet in steen gebeiteld. Het is een 'levend document'. We zullen onze visie regelmatig tegen het licht houden en zo nodig bijstellen. Maar waar we op afstevenen is duidelijk: leiderschap met oog voor de maatschappelijke taak die op het bedrijfsleven rust, maar ook met oog voor de kansen die de nieuwe, divers samengestelde samenleving en mondiale markten bieden."

Voorwoord

Uit het voorwoord bij het Handvest: "Wat we hebben geformuleerd staat niet in steen gebeiteld. Het is een 'levend document'. We zullen onze visie regelmatig tegen het licht houden en zo nodig bijstellen. Maar waar we op afstevenen is duidelijk: leiderschap met oog voor de maatschappelijke taak die op het bedrijfsleven rust, maar ook met oog voor de kansen die de nieuwe, divers samengestelde samenleving en mondiale markten bieden."

De hoofdpunten van het Handvest Nieuw Leiderschap:

1. Leiders moeten in hun gedrag een voorbeeld zijn voor anderen
2. Leiders sturen op vertrouwen en niet door middel van macht en controle
3. Leiders zijn ambitieus en innovatief in hun aanpak
4. Leiders hanteren een balans tussen optimale groei van hun bedrijf en de belangen van verschillende stakeholders bij het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen
5. Leiders hanteren een brede opvatting over waardecreatie en werken vanuit een langetermijnperspectief
6. Leiders beheersen zich in het verwerven van inkomen.